• ul. Smardzewska 41C, 95-002 Łagiewniki Nowe

Sebastian Szefel